Patentsökt vägningsteknologi i dotterbolag.

Viktorvåg knoppar av teknik in i ett nytt bolag – Motus Weighing AB.

Teknologin bygger på att fordonsvägningen sker under rörelse på långa vågplattor. Detta möjliggör högre vägningsnoggrannhet samt inbyggda kontrollfunktioner mot felanvändning.

Motus Weighing AB omvandlar eller kompletterar 3-24 meter långa vågar för vägning i farten. Alla fabrikat.
Den unika och banbrytande tekniken kan användas på såväl nya som befintliga statiska vågar. Ingen mekanisk ombyggnad krävs.

Läs mer om framtidens vägning här: Motus Weighing AB.

motus-original-medium-transparantbg

Viktorvåg ställer ut på Borgeby fältdagar 2014

Vi kommer att ställa ut på Borgeby fältdagar i år igen i monter G77

Mässan pågår 25 och 26 juni och vi kommer att demonstrera någon av våra dynamiska fordonsvågar och vågsystem som ger ökad kontroll närmare den egna verksamheten.

En bättre kontroll närmare verksamheten ger fördelar som valfrihet vad gäller leverantörer, snabbare information och möjlighet att planera sina affärer. En fordonsvåg gör det möjligt att väga allt som kan lastas på ett fordon och är därför ett mångsidigt verktyg. Vid mellangårdshandel får alla parter en trygghet och möjlighet till gemensamma fördelar och kostnadsbesparingar.

Kom gärna och prata förbättringar och flöden med oss i monter G77.

Order till biogasanläggning

Falkenbergsbiogas-logga

Pressmeddelande 2013-11-01

Viktorvåg får order från Falkenbergs biogas AB på en skräddarsydd dynamisk våganläggning.

Den nya våganläggningen tas i drift under hösten 2013.

Genom att passera över vågen vid in- och utleveranser vägs allt material  knutet till framställningen av ca 37 GWh biogas årligen. Den nya vågen ger en större insikt i flödet och underlag för effektivare drift.

WIM Precision är en ny dynamisk fordonsvåg utvecklad av Viktorvåg AB. Den bygger på Viktorvågmetoden som är en svensk uppfinning för att samla in och mäta totalvikt och/eller axelvikt från rörliga fordon med högsta klassens noggrannhet. Vågens egenskaper gör att slitage och bränsleåtgång minskar, samtidigt sänks koldioxidutsläppen genom att undvika start och stopp vid vägning av tunga fordon.

Biogasanläggningen i Falkenberg drivs av Falkenbergs Biogas AB, som ägs av Eon (65 %), Falkenbergs kommun (20 %) och Gekås Ullared (15 %).

 

Mer information om Falkenbergs biogas finns på www.falkenbergsbiogas.se

Kurs i industriell vägning 13 november

Viktorvåg är en av föreläsarna och pratar om dynamisk vägning av fordon. Anmälan sker på SMQ´s webbsida, följ länken nedan. Har du frågor är du också välkommen att kontakta oss på Viktorvåg. 0510-779060

Om innehållet:

”Information om kvalitetstänkande och regelsystem inom automatisk industriell vägning i Sverige. Kursen ger en inblick i vilka typer av automatiska vågar som kan användas speciellt för tyngre vägning.SMQ Conference

Du kommer att kunna värdera hur korrekt ett vägningsresultat är ur ekonomisk- och kvalitetssynpunkt och dessutom undvika fallgropar i det svenska regelsystemet.”

Mer information och anmälan!

Nyinstallation av WIMPrecision

Den första augusti installerade vi ytterligare en WIM Precision åt en lantbrukare i Västra Götaland.

Gården bedriver mjölkproduktion och handlar en del med spannmål samt producerar egen spannmål.

Den aktuella vågmodellen har sänkta sidor för att kunna väga extra breda ekipage, t.ex. tröskor och traktorer med dubbelmontage. Den aktuella modellen är bara 4,5 meter lång och 3 meter bred, höjden är 0,35 meter. På varje sida är betongramperna 10 meter och ansluter mot grusplan.

Vågen ska användas för att få bättre kontroll på vad som omsätts i verksamheten. De vanligaste ekipagen som vägs blir traktorekipage med en eller flera vagnar, övriga lantbruksmaskiner samt lastbilstransporter in och ut på gården.

WIM Precision är en typgodkänd dynamisk fordonsvåg som exklusivt använder Viktorvågmetoden™ för noggrannare, robustare och snabbare vägningar i farten. Läs mer om WIM Precision här!

/Kristjan Stefansson, 20130807

Viktorvåg firar 30 års jubileum

För 30 år sedan såldes den första torkvågsanläggningen från Viktorvåg AB.

 

Vågen var en spannmålstork och levererades till Håkan Andersson utanför Enköping.

[notice]

”- På den tiden hade vi 100 hektar spannmål och det var viktigt att torken gick hela tiden. Vi torkade ner till rätt fukthalt och jag hade en summer kopplad med kabel in i sovrummet för att höra när torkningen var klar och på så vis kunna använda torken maximalt, berättar Håkan.

– Den har fungerat otroligt bra, aldrig haft ett fel på den. Vi blåser rent den och det är det enda jag har behövt göra.”

[/notice]Vågen används fortfarande och är vid gott skick.

 

Sedan 1983 har över tusen lastceller levererats i torkvågar och fordonsvågar med den inbyggda tåligheten mot svår miljö och åsköverspänningar.

Kort historik

  • 1983 Första torkvågen installeras.
  • 1989 Första fordonsvågen tas i bruk.
  • 2007 Första dynamiska fordonsvågen WIM Standard med ca 10 ggr högre noggrannhet än dynamiska axelvågar.
  • 2012 Vågsystem för trådlös inmatning av vägningsdata för att slippa kliva ur hytten eller använda utomhusterminaler.
  • 2013 Verifierbar dynamisk fordonsvåg WIM Precision. Bättre lastceller, högre noggrannhet och typgodkänd hos SP. Verifiering kallas ofta för ”kröning”.
  • 2013 Nominerade till Elmia Lantbruk Innovation Award för vår WIM Precision.

Utvecklingen av tåliga magnetoelastiska lastceller gjorde att steget över till fordonsvågar föll sig naturligt då det var ett ständigt återkommande problem med trasiga trådtöjningsgivare. Skillnaden mellan dessa två typer av lastceller är att Viktorvågs lastceller saknar känsliga delar varför åsktåligheten och motståndskraften mot fukt och vatten blev ett signum för Viktorvågs lastceller. En konstruktion som lever kvar än idag i våra vågar men i förfinad upplaga.

Vi är stolta över att fortfarande leverera torkvågar och fordonsvågar med högsta kvalitet.

Viktorvåg är nominerade till Elmia Lantbruk Innovation Award 2013

Vår nya typgodkända fordonsvåg WIM Precision är nominerad till Elmia Lantbruk Innovation Award 2013.

”Nio företag gör upp om  Elmia Lantbruk Innovation Award

Idag offentliggjordes nomineringarna till Elmia Lantbruk Innovation Award, ett nytt pris som delas ut till uppfinningsrika företag inom lantbrukssektorn. – Sänkt energiförbrukning, ökad djurkomfort och större användarvänlighet är utmärkande för de produkter som kvalificerat sig, säger Maria Lindsäth, projektledare för Elmia Lantbruk.”

Juryns motivering för Viktorvågs WIM Precision: ”Vågen leder till minskad miljöpåverkan och gör lantbrukarens arbetsdag mer effektiv.”

Vi är stolta över nomineringen och att hamna i skaran av nio innovativa företag. Vi är stärkta i vår strävan att nå bättre och mer ekonomiska lösningar för våra kunder. Att bidra till ett bekvämare liv!

Tack!

 

Ny lösning för effektivare vägning.

Viktorvåg AB lanserar en ny typ av fordonsvåg som kombinerar fördelar från flera typer av vågar. Med en längd på 4,5 m kan WIM Precision väga alla fordon på väg mellan 0,8 och 480 ton i hastigheter upp till 20 km/h. Lösningen är helt unik och ägs av det svenska utvecklingsföretaget Viktorvåg AB som specialiserat sig på dynamisk fordonsvägning.

– Vi tyckte att det saknades alternativ och nytänkande inom vägning av fordon. Kunderna har haft för lite att välja på och tvingats välja mellan noggrannhet och kapacitet. Ny teknik ger kunderna en möjlighet till det bästa av två världar och det finns ännu mer kvar att vinna med tekniken.

Genom att kombinera helt ny teknik och flera decenniers erfarenhet har Viktorvåg AB typgodkänt en ny dynamisk fordonsvåg hos SP. Vågen är så robust och tillförlitlig att den klarar alla typer av fordon för väg men med 10 gånger bättre noggrannhet än tidigare. Vågen kan verifieras (”krönas”) för vägning i hastigheter upp till 20 km/h.

Tidsvinsterna blir snabbt stora. Redan vid 40 vägningar om dagen sparas ca 100 timmar årligen med den nya vågtekniken jämfört med vägning på statisk fullängdsvåg. Tid och pengar som är viktiga i en hårdnande konkurrens. Ökad konkurrenskraft men också miljövinster med minskade bränslekostnader då man slipper stopp och start vid vägning.

Hemligheten ligger i att kunna hantera alla axlar som går på och av den 4,5 m långa vågplattan utan att tappa data eller funktion. Vågen är extremt tålig mot åska tack vare de nya lastcellerna. Som alltid ingår 5 års lastcellsgaranti som förlängs vid återkommande kontroller.

En viktig åtgärd i alla företag är att hålla nere kostnaderna för att maximera resultatet. Nu kan kostnader kapas för vägningen.

 

För mer information besök vår webbsida eller kontakta
Kristjan Stefansson, vd
0510-779062
www.viktorvag.se

Uppdatering av vågplatta till fordonsvåg WIM350

Nu har vi helt gått över till det nya utseendet på vågplatta för vår dynamiska våg WIM350.

Med färre delar och förfinade komponenter har den nya plattan en ännu mer robust konstruktion som är ännu lättare att installera och handha.

Säkerheten mot användarmissar har ökats genom att nya serviceplåtar med förstärkningar täcker området mellan körytorna och skyddar mot genande fordon på tvären när vågen monterats i plan med marken. Förbättringen innebär större trygghet för vågägaren och förare samtidigt som underhållet underlättats med uppdelade serviceplåtar. Monteringen av vågplattan utgörs nu av endast 6 delar.

Den nya konstruktionen är också anpassad för att varmförzinkas som tillval i stället för målad platta.

Samtliga leveranser från dags dato sker med den nyutvecklade vågplattan.

Fördel dynamiskt – enligt våra kunder.

Fördel dynamiskt – enligt våra kunder.

Sedan lanseringen av vår dynamiska fordonsvåg 2007 har nästan alla nya kunder valt vår dynamiska våg WIM Standard 350.
Anledningen till att 350-modellen är ett så gott val är att den rymmer hela trippelboggin på de flesta lastbilar och lantbruksfordon,
detta ökar noggrannheten.

Vanligaste våginstrumentet: LSV2000W

  • klarar både dynamisk och statisk vägning.
  • har kvittoutskrift
  • USB-utgång för snabb och enkel överföring av vägningsdata till pc