Energi och skog

  • Snabb vägning upp till 20 km/h
  • Oövervakad vägning möjlig
  • Vågen sorterar och övervakar vägningen
  • Testad av SDC/VMU (Biometria)

Med 200 vägningar om dagen kan man spara in drygt 390.000 kr/år genom att välja WIM Precision framför statisk fullängdsvåg bara i tiden man sparar. Se mer nedan.

Med manipulationsmjukvaran blir det omöjligt att fuska eller påverka utgången av vägningen vilket gör att vägningen går att lita på. Kostnaden för personalövervakning minimeras, vågen meddelar om underhåll krävs för att hålla hög mätnoggrannhet.


Jämförelser i kronor eller timmar.

Genomsnittlig fordonshastighet i vågområdet/ terminalen = 20 km/h. Variationer kan förekomma beroende på lokala betingelser.

WIMPrecision 24 m statisk 0,8 m dynamisk
Vägningstid bil+släp vid 1 Hz, hel svängning på våg. 6,6 s
15 km/h
45 s
Med inbromsning, vägning och acceleration
41 s
2,2 km/h
Tidsvinst/10000 vägningar 107 timmar 0 11 timmar
Besparing/10000 vägningar (500 kr/h) 53500 kr 0 5500 kr
Besparing bränsle + 0
Besparing bromsar, däck, våg, motor osv + 0
Besparing koldioxidutsläpp + 0
Livslängd > 3 decennier
Kostnad för byte lastceller/år p.g.a åska, fukt och vatten 0 kr
Lastcellsgaranti 5 år
Max tillåten avvikelse vid ekipagevikt 60 ton 0,2%
120 kg)
±50 kg 2%
(±1200 kg)

Om delvägning sker av bil och släp på kortare statiska vågar blir tidsvinsterna och besparingarna ännu större med våra lösningar.


SDC/VMU (nu Biometria) störtestar inför virkesmätningslagen.

SDC/VMU har gjort tester för att jämföra dynamiska vågars tålighet mot störningar. Ingen annan våg är så repeterbar och tålig mot störningar som Viktorvågs . Den har konsekvent noggrannhet och sorterar bort oriktiga vägningar. Konkurrenterna släpper igenom störningar vilket inte märks vid daglig användning.

WIM Precision byggs runt Viktorvågs välbeprövade lastcellsteknik och drivs alltid med Viktorvågmetoden™. Metoden som ger mycket repeterbara dynamiska vägningar med högsta möjliga noggrannhetsklass. Bara hos Viktorvåg AB.

Viktorvågmetoden™ ger de nya möjligheterna och lastcellerna ger den extrema livslängden som fram till idag är på 3 decennier.


Enkel installation på liten yta.

Till varje vägning knyts

  • ett löpnummer
  • datum
  • klockslag
  • riktning på vägningen
  • totalvikt och eventuell information och varningar.

Vågen kan fås med en självbärande ram för att säkerställa funktionen och hålla nere markarbeten. Vågen placeras i markplan och tar bara 13,5 kvadratmeter i anspråk. Placeringen i övrigt kan göras på en plats där trafiken är hög och t.ex. provtagning på lasset kan placeras utan att hindra övriga fordon från att väga.

Med Viktorvåg fordonsvågar maximeras nyttan med vägningen i form av intjänad tid och bränsle, samtidigt minimeras slitage på fordon och våg eftersom all vägning sker i farten då friktion och slitage är som lägst.

Inför virkesmätningslagen blir nyttan av en snabb och driftsäker våg ännu tydligare.

Grundutförandet ger möjlighet till vägning upp till 20 km/h i två riktningar och för alla fordon tillåtna på allmän väg inklusive ETT-ekipage.

Kontakta oss för mer information om vägningslösningar.