Lär dig mer om Industriell vägning

Ta chansen att lära dig mer om vinsterna med dynamisk vägning med mera!

Passa på att gå en lärorik kurs och träffa erfarna vågexperter.
Kristjan Stefansson föreläser om dynamisk vägning och hur banbrytande teknik kan effektivisera hur du väger last på fordon.
Hur du sparar tid och pengar och undviker stopp i transportflödet.
Hur du kan säkerställa att fordonen lastas lagligt och att koldioxidutsläpp minimeras.
Hur du får spårbarhet på varje lass helt automatiskt!

Följ länken för att läsa mer och anmäl dig via länken direkt på sidan.

https://smquality.se/industriell-vagning/

10 års jubileum för Wim standard. Tack för förtroendet!

Nu har det gått 10 år sedan Viktorvåg AB lanserade den första dynamiska fordonsvågen.

2009 sålde vi den första modellen av våra vågar som bygger på Viktorvågmetoden, att kunna väga långa ekipage med hög noggrannhet utan att stanna, på en 3,5 m lång vågplatta. När vi såg oss omkring märkte vi att noggrannheten och repeterbarheten innebar ett gigantiskt kliv framåt i utvecklingen jämfört med alla förekommande lösningar. Många vågföretag har försökt men gett upp!

Nu kan du som kund hos Viktorvåg utöka din vägning med en mobil registreringslösning. Du får alla vägningar direkt till telefon, surfplatta eller pc och kan organisera ditt flöde så att du vinner tid och får ordning. Ring mig om du vill veta mer!

Eftersom funktionen gör det enkelt att väga och är stabil i alla förhållanden har vi hållit fast vid det enkla och robusta. Lastcellerna är fortfarande de magnetoelastiska som alla håller efter 36 år (1983-) i drift. Vågplattan, lastcellerna och elektroniken tillverkas av våra lokala leverantörer så vågen vi levererar har hanterats av mycket duktiga personer med högt kvalitetsmedvetande.

Inget av det som hänt under dessa 10 år skulle ha varit möjligt om inte våra kunder hade köpt och brukat våra lösningar. Vi har fått hjälp med kommentarer och förslag som bidragit till utvecklingen. Tack för förtroendet!

Hälsningar Kristjan H Stefansson, vd. Telefonnummer 0721 821 233

Patentsökt vägningsteknologi i dotterbolag.

Viktorvåg knoppar av teknik in i ett nytt bolag – Motus Weighing AB.

Teknologin bygger på att fordonsvägningen sker under rörelse på långa vågplattor. Detta möjliggör högre vägningsnoggrannhet samt inbyggda kontrollfunktioner mot felanvändning.

Motus Weighing AB omvandlar eller kompletterar 3-24 meter långa vågar för vägning i farten. Alla fabrikat.
Den unika och banbrytande tekniken kan användas på såväl nya som befintliga statiska vågar. Ingen mekanisk ombyggnad krävs.

Läs mer om framtidens vägning här: Motus Weighing AB.

motus-original-medium-transparantbg

Viktorvåg ställer ut på Borgeby fältdagar 2014

Vi kommer att ställa ut på Borgeby fältdagar i år igen i monter G77

Mässan pågår 25 och 26 juni och vi kommer att demonstrera någon av våra dynamiska fordonsvågar och vågsystem som ger ökad kontroll närmare den egna verksamheten.

En bättre kontroll närmare verksamheten ger fördelar som valfrihet vad gäller leverantörer, snabbare information och möjlighet att planera sina affärer. En fordonsvåg gör det möjligt att väga allt som kan lastas på ett fordon och är därför ett mångsidigt verktyg. Vid mellangårdshandel får alla parter en trygghet och möjlighet till gemensamma fördelar och kostnadsbesparingar.

Kom gärna och prata förbättringar och flöden med oss i monter G77.

Order till biogasanläggning

Falkenbergsbiogas-logga

Pressmeddelande 2013-11-01

Viktorvåg får order från Falkenbergs biogas AB på en skräddarsydd dynamisk våganläggning.

Den nya våganläggningen tas i drift under hösten 2013.

Genom att passera över vågen vid in- och utleveranser vägs allt material  knutet till framställningen av ca 37 GWh biogas årligen. Den nya vågen ger en större insikt i flödet och underlag för effektivare drift.

WIM Precision är en ny dynamisk fordonsvåg utvecklad av Viktorvåg AB. Den bygger på Viktorvågmetoden som är en svensk uppfinning för att samla in och mäta totalvikt och/eller axelvikt från rörliga fordon med högsta klassens noggrannhet. Vågens egenskaper gör att slitage och bränsleåtgång minskar, samtidigt sänks koldioxidutsläppen genom att undvika start och stopp vid vägning av tunga fordon.

Biogasanläggningen i Falkenberg drivs av Falkenbergs Biogas AB, som ägs av Eon (65 %), Falkenbergs kommun (20 %) och Gekås Ullared (15 %).

 

Mer information om Falkenbergs biogas finns på www.falkenbergsbiogas.se

Kurs i industriell vägning 13 november

Viktorvåg är en av föreläsarna och pratar om dynamisk vägning av fordon. Anmälan sker på SMQ´s webbsida, följ länken nedan. Har du frågor är du också välkommen att kontakta oss på Viktorvåg. 0510-779060

Om innehållet:

”Information om kvalitetstänkande och regelsystem inom automatisk industriell vägning i Sverige. Kursen ger en inblick i vilka typer av automatiska vågar som kan användas speciellt för tyngre vägning.SMQ Conference

Du kommer att kunna värdera hur korrekt ett vägningsresultat är ur ekonomisk- och kvalitetssynpunkt och dessutom undvika fallgropar i det svenska regelsystemet.”

Mer information och anmälan!

Nyinstallation av WIMPrecision

Den första augusti installerade vi ytterligare en WIM Precision åt en lantbrukare i Västra Götaland.

Gården bedriver mjölkproduktion och handlar en del med spannmål samt producerar egen spannmål.

Den aktuella vågmodellen har sänkta sidor för att kunna väga extra breda ekipage, t.ex. tröskor och traktorer med dubbelmontage. Den aktuella modellen är bara 4,5 meter lång och 3 meter bred, höjden är 0,35 meter. På varje sida är betongramperna 10 meter och ansluter mot grusplan.

Vågen ska användas för att få bättre kontroll på vad som omsätts i verksamheten. De vanligaste ekipagen som vägs blir traktorekipage med en eller flera vagnar, övriga lantbruksmaskiner samt lastbilstransporter in och ut på gården.

WIM Precision är en typgodkänd dynamisk fordonsvåg som exklusivt använder Viktorvågmetoden™ för noggrannare, robustare och snabbare vägningar i farten. Läs mer om WIM Precision här!

/Kristjan Stefansson, 20130807