Order till biogasanläggning

Falkenbergsbiogas-logga

Pressmeddelande 2013-11-01

Viktorvåg får order från Falkenbergs biogas AB på en skräddarsydd dynamisk våganläggning.

Den nya våganläggningen tas i drift under hösten 2013.

Genom att passera över vågen vid in- och utleveranser vägs allt material  knutet till framställningen av ca 37 GWh biogas årligen. Den nya vågen ger en större insikt i flödet och underlag för effektivare drift.

WIM Precision är en ny dynamisk fordonsvåg utvecklad av Viktorvåg AB. Den bygger på Viktorvågmetoden som är en svensk uppfinning för att samla in och mäta totalvikt och/eller axelvikt från rörliga fordon med högsta klassens noggrannhet. Vågens egenskaper gör att slitage och bränsleåtgång minskar, samtidigt sänks koldioxidutsläppen genom att undvika start och stopp vid vägning av tunga fordon.

Biogasanläggningen i Falkenberg drivs av Falkenbergs Biogas AB, som ägs av Eon (65 %), Falkenbergs kommun (20 %) och Gekås Ullared (15 %).

 

Mer information om Falkenbergs biogas finns på www.falkenbergsbiogas.se