Torkvåg

Viktor Torkvåg är en viktstyrd torkautomatik avsedd för satstorkar upp till 32 ton. Utrustningen består av två eller fyra lastceller och ett våginstrument med anpassat program. Torkningen blir på detta sätt viktstyrd och instrumentet håller hela tiden reda på hur mycket vatten som torkats bort. Viktor Torkvåg finns även för styrning av dubbeltork med luftväxlare.

Handhavande
När torken är fylld kan en torkprocess startas. In- och utgående fukthalt matas in med hjälp av instrumentets knappsats. Därefter räknar instrumentet automatiskt ut slutvikten och torkningen startas genom att instrumentet startar värmepannan och luftfläkten. Torkningen pågår till slutvikten är nådd och under hela torkprocessen visas beräknad fukthalt i displayfönstret.

Systemprincip
Under torkfickans fyra ben sitter lastceller som är kopplade till våginstrumentet som i sin tur är kopplat till värmepannan och luftfläkten.

Installation
Tack vare den robusta lastcellen krävs inga fördyrande anordningar runt lastcellerna utan torkens ben kan placeras på den medföljande brickan. Enkelt och kostnadseffektivt tack vare vår lastcellsteknik. Torkvågsinstrumentet kopplas in av elektriker med 230V matning.

Varianter

Viktor Torkvåg

 

Max torkvikt inkl. tomvikt

2 st lastceller/tork

4 st lastceller/tork

20 ton

ja

ja

32 ton

ja

ja

Dubbeltorkstyrning
Max torkvikt/tork inkl. tomvikt

2 st lastceller/tork

4 st lastceller/tork

20 ton

ja

ja

32 ton

ja

ja

Samtliga alternativ inkluderar torkvågsinstrument, kabel och nödvändiga monteringsdetaljer för lastceller.