Företagsinformation

Fokus ligger på dynamisk fordonsvägning och alla möjligheter som vår nya teknik ger.

Vi ökar värdet på våra kunders materialtransporter. Vi skapar möjligheter att styra och optimera kundens arbetsdag för attraktivare arbetsmiljö, effektivare mätmetoder och ett mindre miljöavtryck.

Bättre resultat och mer kontroll med smart vägning.

Viktorvåg ägs och drivs av två generationer företagare med utgångspunkt i Lidköping vid Vänern. Vi är för tillfället 4 personer i styrelsen och utvecklingen sker i långvarig samklang med engagerade lokala företag. För tillverkning av produktkomponenterna anlitar vi företag i vår närhet.

Viktorvåg är ett varumärke och ägs av Viktorvåg AB efter att ha varit LSV-instrument sedan 1987. LSV-instrument startades av Stefan Valdemarsson som redan på 1970-talet arbetade med utveckling av vågceller hos ASEA. Stefan har sitt namn på ett drygt 80 tal patent.

Efter att ha lanserat vår helt egna magnetoelastiska lastcell 1983 har modellen följt med i alla år som basen i våra vågar. Vi har styrt utvecklingen för att klara stora åsksöverspänningar, fukt och svår miljö. Kundernas önskemål sporrar oss att utveckla bättre alternativ i stället för att tvingas välja av det som redan finns.

Torkstyrning och fordonsvägning dominerade verksamheten fram till idag och utvecklas löpande. Siktet är inställt på kvalitet, det enkla handhavandet och lösningar som gör att vågägaren får mer för pengarna. Därför handlar vår verksamhet  mer om de nya vågar vi säljer än om service och reparation.

Vår utvecklingsfilosofi är att lösningarna ska vara så enkla och effektiva att den färdiga produkten ska överträffa kundens krav på hållbarhet och användarvänlighet. Som exempel är vår dynamiska standardvåg överlägset noggrannast på marknaden i sin prisklass.

Vi har åsktåligheten, den enkla installationen och vanliga material från lokala erfarna tillverkare i Sverige.

I andan av vår utvecklingsfilosofi skapar vi lösningar som når hela vägen och gör livet bättre för våra kunder.

Vår miljöpolicy är att värna om alla resurser och ta ansvar för de lösningar vi använder och de produkter våra kunder använder. Eftersom vi utvecklar och tillverkar elektroniken, lastcellerna, vågplattorna och mjukvaran och har på så vis mycket stor möjlighet att ta ansvar för hela kedjan från utveckling till kund.

Vi strävar efter att minimera bilburna felutryckningar genom att överträffa våra kunders krav på kvalitet. Det gör vi med täta samtal och uppföljningar med våra kunder och ständiga förbättringar. Med en livslängd på mer än 3 decennier på våra vågar inverkar reservdels- och servicearbeten minimalt på jordens resurser.

Vi strävar efter att så långt som möjligt använda råvaror med minsta inverkan på yttre och inre miljö som möjligt och anlita underleverantörer där kompetens och närhet bidrar till kortast möjliga transporter och beslutsvägar. Vår huvudsakliga råvara i vågarna är stål vilken är vanligt förekommande, har en låg miljöpåverkan genom produktens livscykel samt är återvinningsbar med högt restvärde.

Användning av våra produkter ska också vara så miljövänlig och ergonomisk som möjligt. Att välja Viktorvågs lösningar ska vara en miljömässig fördel för kunden och inverka positivt i det egna miljöarbetet.