Tillbehör

Vågplatta, lastceller och viktindikator utgör vågen. Till detta kan ytterligare funktioner och enheter väljas till. Några tillbehör listas nedan.

  • Stordisplay för god synbarhet utomhus.
  • Kvittoskrivare i viktindikatorn.
  • USB minnesfunktion för enklare datainsamling.
  • Nätverkskoppling
  • Vågterminal.
  • Bommar och övervakningssystem.
  • RFID identifiering
  • Axelviktsredovisning.

Vi kan tillgodose de behov du har på din våganläggning. Kontakta oss för en genomgång av dina behov.