Tillbehör

Vågplatta, lastceller och viktindikator utgör vågen. Till detta kan ytterligare funktioner och enheter väljas till. Några tillbehör listas nedan.

  • Stordisplay för god synbarhet utomhus.
  • Mobil vågterminal – Slipp dyra terminaler vid vågen.
  • Kameraidentifiering
  • RFID identifiering
  • Axelviktsredovisning.
  • Delade vägningar

Kontakta oss så hjälper vi till att analysera dina behov.