Uppgradering till dynamisk funktion

Din statiska våg kan uppgraderas till dynamisk våg för att snabba upp vägningen med bibehållen noggrannhet. Körbanor före och efter vågen ska vara plana och jämna för bästa resultat.

Beroende på nuvarande viktindikator varierar tillvägagångssättet.

Generellt kan sägas att vågar med nya elektroniken med start från 2005 och framåt kan uppgraderas med befintlig hårdvara. Viktorvågindikatorer (1989-2005) med röda siffror följer ett annat tillvägagångssätt.

För att ge rätt information, pris och tillvägagångssätt ber vi dig ringa oss på 0510-18046