Viktindikator LSV-serien

Till varje våg ingår en viktindikator. Viktindikatorn kan väljas beroende på önskad funktion. Samtliga är CE-märkta.

Funktioner som kan väljas:

Dynamisk vägning

Dynamisk vägning är en funktion som blivit mycket populär och som nästan uteslutande väljs jämfört med statisk vägning där vägningen sker på stillastående fordon. Fördelarna är att vägningen blir snabbare och sliter mindre på utrustningen samtidigt som instruktionerna och användningen blir enklare. Besparing av bränsle, tid och underhåll.

Kvittoutskrift

Kvittoskrivare för termopapper installerad i fronten på viktindikatorn.

Stordisplaykoppling med åskskydd

För användning av stordisplay med 67 eller 200 mm siffror installeras en åskskydd i viktindikatorn för bästa tålighet och livslängd.

USB-minneskoppling

För att få minne i viktindikatorn väljs USB-minneskopplingen. Allt som skrivs ut på kvittot lagras också i en fil på minnet. Skrivaren kan då stängas av. Minnet kan när som helst tas ur och filen kan öppnas i t.ex. Excel för hantering. Ett enkelt sätt att lagra data för smidig hantering.

Fordonsregister

Fordonsregister kan väljas till internt i viktindikatorn. All hantering sker i menyn på framsidan och lagring av data sker direkt i indikatorn.

Här kan du:

  • Lägga till ekipage med taravikt
  • Lägga till hämtställe/skifte
  • Lägga till varuslag
  • Lägga in fukthalt
  • Hantera fordonsregister

 

Varianter

Följande varianter finns att välja.

Viktindikatorer för
statiska vågar
LSV1000 För fullt summerande statisk vägning med displayfönster och knappsats
LSV2000 Som LSV1000 inklusive termoskrivare för papperskvitto
LSV3000 Som LSV2000 inklusive enklare fordonsregister
Tillval
USB kontakt Sätt i USB sticka för lagring av vägningsdata. Smidig hantering i   t.ex. Excel
Uppgradering dynamisk funktion Uppgradering av statisk Viktorvåg till dynamisk våg kan göras vid   behov.
 
Viktindikatorer för
dynamiska vågar
USB funktion för lagring av vägningsdata ingår i alla dynamiska   vågsystem.
LSV1000W För fullt summerande dynamisk och statisk vägning med displayfönster   och knappsats
LSV2000W Som LSV1000W inklusive termoskrivare för papperskvitto
LSV3000W Som LSV2000W inklusive enklare fordonsregister
Tillval
Viktorvåg CtrlX Axelviktsredovisning för full kontroll av alla axlars individuella vikt.
 
Övriga tillval till Viktorvåg
Stordisplay Åskskyddad stordisplay för utomhusmontering.
67 eller 200 mm höga tecken. Röd LED för god synbarhet även i fullt dagsljus.
Förarterminal
Passagesystem