Viktorvågs Dynamiska fordonsvåg WIM Standard

Den här fordonsvågen är framtagen för att snabbt komma igång med vägning. Ta kontroll på din verksamhet, att väga är att veta.

WIM Standard var den första vågen som Viktorvåg lanserade med Viktorvågmetoden (2007). Du kan väga lastbilsekipage, personbilsekipage och traktorekipage från 500 kg/axel med bibehållen noggrannhet. Vi har utvecklat vågar som klarar att väga traktorekipage med stor däcksutbredning, tack vare den långa vågplattan. Trygg vägning utan konstigheter.

 • Finns inom återvinning, värmeverk, lantbruk m.m.
 • Installera själv och spara pengar
 • Överlägset robust. Testad av SDC/VMU
 • 5 års lastcellsgaranti. Slipp kostnader.
 • Vågspecifikation gäller även traktorekipage.
 • Automatisk identifiering av fordon helt utan insatser från chaufför
 • Stordisplayer
 • Terminal direkt till din smartphone.
 • Magnetoelastiska lastceller som klarar att svetsas i, högtryckspolas m.m.
 • Varje våg byggs, monteras och kontrolleras av oss.
 • Det är vi som utvecklar lastcellerna, vågplattan, elektroniken, mjukvaran och den världsledande vägningsmetoden för dynamisk vägning.

Kvalitet och problemfritt ägande.

Lastcellerna som används är 4 st skjuvbalkslastceller som bygger på magnetoelastisk avkänning för många års problemfri drift.

I alla våra vågar används uteslutande egna lastceller. Detta gör att våra kunder slipper byta ut lastcellerna med jämna mellanrum. Våra lastceller omfattas av en garanti på 5 år som kan förlängas. Lastcellen är okänslig för fukt, vatten, stötar och slag. Det går att svetsa i vågen intill lastcellerna utan att funktionen påverkas och åsktåligheten är extremt hög i jämförelse med andra typer av lastceller. Ingen extra åsksäkring behövs så installationskostnaden hålls till ett minimum.

Vågen består av en varmgalvad ram med fyra lastceller. Vågplattan är två halvor med två stycken serviceplåtar. Vågplattan placeras med konsoler på lastcellerna. Lastcellernas kablar kopplas i en kopplingslåda och matas från viktindikatorn via kabel.

wims-fotegarden


Mångsidig och utbyggbar vid behov.

Viktindikatorn som används för hantering av vägningarna är utvecklad och byggd av oss. Den finns att få med eller utan påbyggnad av datasystem.

lsv2000-hede


dacksutbredning-viktmatstracka

Varför lång vågplatta vid dynamisk vägning?

Behöver du väga och jämför vågar? Inom lantbruket används fordon med en däcksutbredning som överstiger lastbilsdäckens utbredning. Det här riskerar att ställa till det för dig om du inte är väl insatt innan du bestämmer dig för våg. Sanningen bygger på enkel fysik och beskrivs nedan.

På en lastbil är utbredningen ca 10-20 cm beroende på last. På en traktor kan det vara 30-70 cm eller mer ibland. Innan vågen kan börja mäta den verkliga vikten från axeln måste hela däcket vara på. Innan detta skett delas vikten med körbanan innan och efter vågen. Det här gör att en lång vågplatta får mer tid och bättre mätvärden för vikten. Jämför det med att räkna passerande bilar genom en springa i ett plank. Större springa gör det enklare att räkna bilarna.

Viktmätsträckan avslöjar hur mycket tid vågen har på sig för den verkliga vikten. Räkna ut viktmätsträckan såhär:

Vågens längd minus däcksutbredningen vid påfartssidan och avfartssidan.

 • Exempel WIM Standard: 3,5m-0,3m-0,3m=2,9m viktmätsträcka (Vågen har 2,1 sekunder med verklig vikt vid 5 km/h)
 • Exempel axelvåg: 0,8m-0,3m-0,3m=0,2m viktmätsträcka (Vågen har 0,1 sekund med verklig vikt vid 5 km/h)

Till detta ska läggas att fordonet gungar. För att kunna väga pålitligt måste minst en hel svängning mätas och på en lastbil tar en svängning ca 1 sekund.

Därför måste man ha lång vågplatta om man ska väga noggrant på en dynamisk våg.


Från och med Viktorvågmetoden är dynamisk vägning av fordon både tryggt och noggrant. Alla problem som förknippas med axelvågar är borta. Nu kan man tjäna mer, slippa slitage och köer till en lägre kostnad med svensk kvalitet och spjutspetsteknik.

Tillbehör

Kontakta oss för mer information.