Patentsökt vägningsteknologi i dotterbolag.

Viktorvåg knoppar av teknik in i ett nytt bolag – Motus Weighing AB.

Teknologin bygger på att fordonsvägningen sker under rörelse på långa vågplattor. Detta möjliggör högre vägningsnoggrannhet samt inbyggda kontrollfunktioner mot felanvändning.

Motus Weighing AB omvandlar eller kompletterar 3-24 meter långa vågar för vägning i farten. Alla fabrikat.
Den unika och banbrytande tekniken kan användas på såväl nya som befintliga statiska vågar. Ingen mekanisk ombyggnad krävs.

Läs mer om framtidens vägning här: Motus Weighing AB.

motus-original-medium-transparantbg