Patentsökt vägningsteknologi i dotterbolag.

Viktorvåg knoppar av teknik in i ett nytt bolag – Motus Weighing AB.

Teknologin bygger på att fordonsvägningen sker under rörelse på långa vågplattor. Detta möjliggör högre vägningsnoggrannhet samt inbyggda kontrollfunktioner mot felanvändning.

Motus Weighing AB omvandlar eller kompletterar 3-24 meter långa vågar för vägning i farten. Alla fabrikat.
Den unika och banbrytande tekniken kan användas på såväl nya som befintliga statiska vågar. Ingen mekanisk ombyggnad krävs.

Läs mer om framtidens vägning här: Motus Weighing AB.

motus-original-medium-transparantbg

Artikel: Viktorvågs dynamiska vägning

Kort eller lång vågplatta vid dynamisk vägning.

Att väga dynamiskt kan liknas vid att studera en trafikerad väg genom en springa i staketet. Ju större springa desto mer data får man att ta ställning till.

Anledningen till att inget företag erbjuder dynamisk vägning på lång vågplatta är att ingen lyckats lösa problemet med axlar som går av och på samtidigt. Om vågen inte ”vet” när en axel går av samtidigt som en eller flera går på kan inte ”rätt” vikt bestämmas. På grund av detta tekniska problem har man generellt använt en axelvåg med längden 0,8 m. Man är då säker på att bara en axel vägs åt gången. Den lösningen används runt om i världen men inte av oss.

Läs mer genom att klicka på länken nedan. Artikeln öppnas med Adobe Reader eller motsvarande.

ViktorvagWebartikel20120704

Uppdatering av vågplatta till fordonsvåg WIM350

Nu har vi helt gått över till det nya utseendet på vågplatta för vår dynamiska våg WIM350.

Med färre delar och förfinade komponenter har den nya plattan en ännu mer robust konstruktion som är ännu lättare att installera och handha.

Säkerheten mot användarmissar har ökats genom att nya serviceplåtar med förstärkningar täcker området mellan körytorna och skyddar mot genande fordon på tvären när vågen monterats i plan med marken. Förbättringen innebär större trygghet för vågägaren och förare samtidigt som underhållet underlättats med uppdelade serviceplåtar. Monteringen av vågplattan utgörs nu av endast 6 delar.

Den nya konstruktionen är också anpassad för att varmförzinkas som tillval i stället för målad platta.

Samtliga leveranser från dags dato sker med den nyutvecklade vågplattan.