Artikel: Viktorvågs dynamiska vägning

Kort eller lång vågplatta vid dynamisk vägning.

Att väga dynamiskt kan liknas vid att studera en trafikerad väg genom en springa i staketet. Ju större springa desto mer data får man att ta ställning till.

Anledningen till att inget företag erbjuder dynamisk vägning på lång vågplatta är att ingen lyckats lösa problemet med axlar som går av och på samtidigt. Om vågen inte ”vet” när en axel går av samtidigt som en eller flera går på kan inte ”rätt” vikt bestämmas. På grund av detta tekniska problem har man generellt använt en axelvåg med längden 0,8 m. Man är då säker på att bara en axel vägs åt gången. Den lösningen används runt om i världen men inte av oss.

Läs mer genom att klicka på länken nedan. Artikeln öppnas med Adobe Reader eller motsvarande.

ViktorvagWebartikel20120704