Uppdatering av vågplatta till fordonsvåg WIM350

Nu har vi helt gått över till det nya utseendet på vågplatta för vår dynamiska våg WIM350.

Med färre delar och förfinade komponenter har den nya plattan en ännu mer robust konstruktion som är ännu lättare att installera och handha.

Säkerheten mot användarmissar har ökats genom att nya serviceplåtar med förstärkningar täcker området mellan körytorna och skyddar mot genande fordon på tvären när vågen monterats i plan med marken. Förbättringen innebär större trygghet för vågägaren och förare samtidigt som underhållet underlättats med uppdelade serviceplåtar. Monteringen av vågplattan utgörs nu av endast 6 delar.

Den nya konstruktionen är också anpassad för att varmförzinkas som tillval i stället för målad platta.

Samtliga leveranser från dags dato sker med den nyutvecklade vågplattan.