Nyinstallation av WIMPrecision

Den första augusti installerade vi ytterligare en WIM Precision åt en lantbrukare i Västra Götaland.

Gården bedriver mjölkproduktion och handlar en del med spannmål samt producerar egen spannmål.

Den aktuella vågmodellen har sänkta sidor för att kunna väga extra breda ekipage, t.ex. tröskor och traktorer med dubbelmontage. Den aktuella modellen är bara 4,5 meter lång och 3 meter bred, höjden är 0,35 meter. På varje sida är betongramperna 10 meter och ansluter mot grusplan.

Vågen ska användas för att få bättre kontroll på vad som omsätts i verksamheten. De vanligaste ekipagen som vägs blir traktorekipage med en eller flera vagnar, övriga lantbruksmaskiner samt lastbilstransporter in och ut på gården.

WIM Precision är en typgodkänd dynamisk fordonsvåg som exklusivt använder Viktorvågmetoden™ för noggrannare, robustare och snabbare vägningar i farten. Läs mer om WIM Precision här!

/Kristjan Stefansson, 20130807