Viktorvåg ställer ut på Borgeby fältdagar 2014

Vi kommer att ställa ut på Borgeby fältdagar i år igen i monter G77

Mässan pågår 25 och 26 juni och vi kommer att demonstrera någon av våra dynamiska fordonsvågar och vågsystem som ger ökad kontroll närmare den egna verksamheten.

En bättre kontroll närmare verksamheten ger fördelar som valfrihet vad gäller leverantörer, snabbare information och möjlighet att planera sina affärer. En fordonsvåg gör det möjligt att väga allt som kan lastas på ett fordon och är därför ett mångsidigt verktyg. Vid mellangårdshandel får alla parter en trygghet och möjlighet till gemensamma fördelar och kostnadsbesparingar.

Kom gärna och prata förbättringar och flöden med oss i monter G77.