WIM Standard

WIM Standard – Slitvargen.

Vågen består av en varmgalvad ram med fyra lastceller.

Vågplattan är 3,5 meter lång, 2,85 m bred och 0,25 m hög. På sidorna är ramen sänkt för att kunna väga extra breda fordon t.ex. traktorer med dubbelmontage.

Dynamiska vägningar gjordes genom att köra över vågen med en hastighet av 1-4 km/h från båda hållen, dels med trailerlastbil och med traktor och boggikärra belastad med kända vikter

Proven visar att vågens felmarginal ligger inom ±70 kg på de 48 ton som vägdes. Testrapport finns från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

I alla våra vågar används uteslutande egna lastceller. Det gör att våra kunder slipper byta ut lastcellerna med jämna mellanrum.

Du får en lastcellsgaranti under 5 år som sen kan förlängas. Lastcellen är okänslig för fukt, vatten, stötar och slag. Det går att svetsa i vågen intill lastcellerna utan att funktionen påverkas och åsktåligheten är extremt hög i jämförelse med andra typer av lastceller. Ingen extra åsksäkring behövs.

 

WIM Precision

WIM Precision – Den smarta vågen.

Högsta möjliga noggrannhetsklass.

Typgodkänd (SP)

Bäst i störtester utförda av SDC/VMU (inför virkesmätningslagen)

Optimal för höjning av kapacitet och oövervakad vägning.

 • Längd 4,5 m. Bredd 3 m. Höjd 0,35 m.
 • Kan beställas med självbärande stålfundament om betongfundament inte önskas.
 • Kan beställas i varmförzinkad utförande om standard tvåkomponentslack inte önskas.
 • Max 120 axlar
 • Ekipagevikter upp till 480 ton
 • 16 ton per axel (standardutförandet)
 • 20 ton per boggie (standardutförandet)
 • 25 ton per trippelboggie (standardutförandet)
 • Vägningshastighet 1-20 km/timme
 • Noggrannhetsklass 0,2-2 enl. OIML R134
 • Det tar mellan 5-20 sekunder att väga ett 24 meters ekipage.
 • På den tiden får du reda på totalvikt och alla axelvikter. (Axelviktspresentation är extrautrustning)
 • Du kan väga personbilar med släp till förlängda lastbilsekipage på samma våg.
 • Typgodkännandet är utfärdat av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).
 • Endast 4 lastceller håller nere underhåll och felkällor.
 • Hel boggie och tridem ryms på plattan vilket maximerar noggrannheten.
 • Den långa vågplattan ger säker vägning trots bråte på körbanan.
 • Alltid 5 års lastcellsgaranti som kan förlängas årsvis. Läs mer om lastcellerna här!

WIM Precision är med Viktorvågmetoden™ mer än bara en våg. Du får:

 • Datum och tid
 • Löpnummer
 • Riktning på vägningen
 • Totalvikt
 • Axel-, boggi och tridemvikt
 • Överlastvarningar på axel-, boggi och tridem samt på totalvikten
 • Accelerationsvarning under vägning
 • Bromsvarning under vägning
 • Varning/upplysning om bråte på körbana eller våg
 • Varning för hög eller låg hastighet (ställs in enligt kundens önskemål)
 • Varning för höjning eller sänkning av boggilyft under vägning