WIM Standard

WIM Standard – Slitvargen.

Vågen består av en varmgalvad ram med fyra lastceller.

Vågplattan är 3,5 meter lång, 2,85 m bred och 0,25 m hög. På sidorna är ramen sänkt för att kunna väga extra breda fordon t.ex. traktorer med dubbelmontage.

Dynamiska vägningar gjordes genom att köra över vågen med en hastighet av 1-4 km/h från båda hållen, dels med trailerlastbil och med traktor och boggikärra belastad med kända vikter

Proven visar att vågens felmarginal ligger inom ±70 kg på de 48 ton som vägdes. Testrapport finns från SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

I alla våra vågar används uteslutande egna lastceller. Det gör att våra kunder slipper byta ut lastcellerna med jämna mellanrum.

Du får en lastcellsgaranti under 5 år som sen kan förlängas. Lastcellen är okänslig för fukt, vatten, stötar och slag. Det går att svetsa i vågen intill lastcellerna utan att funktionen påverkas och åsktåligheten är extremt hög i jämförelse med andra typer av lastceller. Ingen extra åsksäkring behövs.