Frågor & Svar

Här följer några frågor med svar som är vanliga.
Vi uppdaterar denna avdelning löpande och tar tacksamt emot förslag och åsikter.

Vart vänder jag mig med frågor och service?

Snabbaste vägen till en lösning är att ringa oss, vi löser ditt problem. Har du tillgång till vår instruktionsbok är chansen stor att du finner tekniska svar där.

Vad är dynamisk vägning?

Dynamisk vägning är vägning då den sker i farten. T.ex. fordon som vägs dynamiskt står inte stilla utan rullar över vågen samtidigt som de vägs.

Kan era dynamiska vågar väga statiskt?

Ja! Alla våra vågar kan väga statiskt. Det är inga problem att lasta på en storsäck t.ex. och väga den. Det går också bra att väga fordon statiskt där en uppdelning av fordonet eller ekipaget sker. Har en statisk vägning påbörjats kan den inte kombineras med dynamisk på samma ekipage.

Behöver jag som väger kliva ur och trycka på knappar för att väga?

Nej. Vågen sköter all summering av delvikter och presenterar totalvikten så som du väljer. Vill du märka din vägning behöver du knappa in vissa data beroende på vilket system du väljer.

  1. Rulla över vågplattan med hela ekipaget.
  2. Läs av vikten på stordisplay eller kvitto
  3. Klart!

 

Service & Underhåll

Rengöring från smuts och bråte är den huvudsakliga åtgärden vid eget underhåll. Inspektion ska ske kontinuerligt genom att titta in under vågplattan och avgöra om där finns större föremål som hindrar lastcellens fria rörelse. Finns skräp ska detta rensas bort. Står lastcellerna dränkta i vatten vintertid kan de frysa fast och visa fel vid vägning. Isen måste först smältas och vattnet dräneras bort innan vägningen blir normal igen. Obs! Detta ska rimligtvis inte hända om installationen görs riktigt. All information finns i instruktionsboken som medföljer våra vågar.

Vid supportavtal kan årliga inspektioner och uppgraderingar ingå med funktionskontroller.

Vad är verifiering (kröning) av våg?

Verifiering ( tidigare ”kröning”) av vågar innebär att vågen först och främst är typgodkänd och senare verifierad enligt gällande föreskrifter för aktuell vågtyp. En dynamisk fordonsvåg måste verifieras på ”dynamiskt vis”. En statisk verifiering på en våg som används dynamiskt gäller inte. T.ex en axelvåg som verifieras statiskt blir inte godkänd för dynamisk vägning.

Har ni en verifierbar (kröningsbar) våg?

Ja. WIM Precision är typgodkänd hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) enl. OIML R134.

Vad händer om olyckan är framme?

Skulle något inträffa så har du som kund 5 års lastcellsgaranti från inköpsdatum på vågar som är sålda av oss inom Sverige. Detta betyder i korthet att du för lastceller inte får några oväntade kostnader som köpare av en Viktorvåg. Med supportavtal kan denna period löpande förlängas så att du alltid är skyddad mot lastcellshaveri.

Kontakta oss här med era åsikter!