Falkenbergs Biogas

Vågen en WIM Precision ligger i infarten till anläggningen och används både vid infart och utfart. Speciellt med denna våg är att den ligger i en backe med 2,5% lutning och klarar ändå dynamisk vägning.

Det är 10 meter betongbanor före och efter vågen som ansluter mot asfalt.

Vid infart kör ekipagen över vågen och vidare till en pekskärmsterminal. De som har rfid-kort identifierar sig med dessa och de utan dirigeras till en manuell identifiering. Relevanta data knyts till den invägda leveransen och lagras i systemet. De som även hämtar biogödsel meddelar detta och laster igen efter lossning.

Vid utfart vägs samtliga ekipage, vissa för att få tomvikt, andra för att väga utgående material. Ett eller två kvitton skriv ut med automatik beroende på typ av tidigare identifiering.

Materialhanteringen ihop med det begränsade utrymmet gjorde att en skräddarsydd lösning togs fram. Att placera en dynamisk våg i en backe ställde särskilda krav på oss.

Stor vikt lades vid att hitta en enkel metod med få regler och minimal hårdvara för att underlätta inmatningen för chaufförerna samt spara tid.

Alla transporter vägs in och ut på anläggningen.