Torkvåg

När torken är fylld kan en torkprocess startas. In- och utgående fukthalt matas in med hjälp av instrumentets knappsats. Därefter räknar instrumentet automatiskt ut slutvikten och torkningen startas genom att instrumentet startar värmepannan och luftfläkten. Torkningen pågår till slutvikten är nådd och under hela torkprocessen visas beräknad fukthalt i displayfönstret.
Viktor Torkvåg

 

Max torkvikt inkl. tomvikt

2 st lastceller/tork

4 st lastceller/tork

20 ton

ja

ja

32 ton

ja

ja

Dubbeltorkstyrning
Max torkvikt/tork inkl. tomvikt

2 st lastceller/tork

4 st lastceller/tork

20 ton

ja

ja

32 ton

ja

ja

 

Samtliga alternativ inkluderar torkvågsinstrument, kabel och nödvändiga monteringsdetaljer för lastceller.