Garanti

I 5 år från inköpsdatum täcks samtliga lastceller av en garanti där vi åtgärdar ev. felaktigheter utan kostnader för kunden. Garantin täcker bland annat skador på grund av åska, vatten, smuts eller extremt väder.

Lastcellsgarantin kan efter en besiktning förlängas. Kontakta oss för mer information om vår lastcellsförsäkring. Gäller ej kablar.