10 tips

10 tips och möjligheter för större framgång med hjälp av vägning.

Oavsett vilken verksamhet du driver finns flera fördelar med att tidigt och nära verksamheten få reda på hur ditt arbete lönar sig genom att väga handelsvarorna.

När det kommer till produktion eller förädling av varor som säljs eller köps på vikt kan du få ett försprång om du själv kan mäta utfallet löpande. Kanske köper du in förädlade varor som skulle bli billigare om du slapp att gå via extern leverantör och gjorde förädlingen själv?

Här följer 10 tips som kan hjälpa dig att nå längre och öka lönsamheten genom vägning.

Ingen vill vara i händerna på någon annan. Många som säljer varor på vikt chansar och förlorar stora summor pengar på att inte kunna styrka mängden. Vi har kunder som betalat vågen på ett år genom att minska på det som spiller över till deras kunder bara för att varan inte kunde mätas tillförlitligt. Du väger dina pengar. Med en egen våg får du också friheten att handla utan mellanhänder.

En annan av våra kunder fick för lite betalt vid leveranser vilket upptäcktes tack vare en egen våg. Mottagarens våg, som användes för prissättning, var defekt och fick senare bytas ut. Utan egenkontroll hade pengarna varit förlorade.

låga kostnader

Få en känsla för vad varje lass är värt. Hur länge kommer det att räcka? Om du gör vägningar av material kan du genom att studera t.ex. tider och varuslag löpande se hur produktionen går. Finns det anledning att möblera om i rutter eller samordna aktiviteter, kanske dra ner eller lägga till resurser? Måste du åka långt för att väga? Hur fungerar det nu och hur skulle det bli med en våg på anläggningen?
Vart passerar alla fordon? Hitta en plats där de flesta transporter passerar. Tid och bränsle är också pengar. Vart har du bäst överblick eller får flest vägningar med minsta avvikelse i rutten? Ska du göra t.ex. fuktmätningar kan dessa göras på en annan plats så att vågen är fri för andra vägningar.

”-Jag hoppar över att väga, det tar för lång tid!”

Om du har kö vid din nuvarande våg eller vägningen tar för lång tid kan du köpa ytterligare en våg eller välja en våg som fordon passerar över utan stopp.  Du ökar både flödet och försäljningen. Vem betalar kötiden? Att stå stilla i en minut med en lastbil kostar runt en tia och din anläggning kanske blir populärare om du kan undvika köer.

Att lasta för mycket och köra olagligt kan kosta dig pengar men att lasta för lite för att vara på säkra sidan kostar dig också pengar.

Har du en intern produktion där du inte väger eller har kontroll på åtgång? Kommer allt inköpt material till användning eller skiljer inköpt mot förbrukat? Hur ser din produktflora ut? Kanske kan vissa varor paketeras och vägas på förhand? Kanske kan dina kunder hämta och lasta själva för att sedan väga och betala? Effektivare planering under högsäsong kanske innebär att vissa produkter får hanteras under särskilda tider då dina resurser kan jobba effektivare.

En samarbetspartner kan vara kund, kollega eller leverantör som också ökar sin försäljning eller förbättrar sin kvalitet och trovärdighet genom att väga. Erbjud tjänster baserade på vägning.

Vikten kanske inte säger allt? Kanske är det energiinnehåll eller annan kvalitet som avgör värdet. Hitta det som är avgörande för dig och ger lönsamhet. Priset ska kanske sättas via vikten och bero på en kvalitetskontroll, torrsubstans, energiinnehåll, renhet eller dylikt.

Vid t.ex. skörd inom lantbruket kan en löpande vägning visa hur stor resterande skörd kommer att bli och ger möjlighet att planera köp, sälj eller att behålla. Du kan ligga före redan under skörden.

Transporter kostar och vikten per leverans kan visa vilken leverantör eller kund som betalar sig bäst och ge ett underlag för förbättringsdiskussioner.

Många vägningar kan göras på några sekunder och med modern teknik kan mycket information inhämtas med mycket liten personalinsats eller tidsåtgång. Automatisk registrering av fordon, last och kunduppgifter direkt till kontoret eller smarttelefonen.

Hittade du något som passar in på din verksamhet kan nästa steg vara att slå oss en signal för att titta på möjligheterna med en våg i din verksamhet. Vi har vågar inom lantbruk, återvinning, biogas m.m.