Viktorvåg står på tre produktben inom fordonsvägning. Fordonsvågarna säljs via utvalda återförsäljare eller direkt av oss beroende på produktben. Kontakta oss för mer information och bästa lösning.

Fordonsvåg WIM Precision

Fordonsvåg WIM Standard

Viktindikator

Tillbehör

Uppgradering till dynamisk funktion

Torkvågar/Spannmålstorkning

Viktorvåg lastceller