NYHET!

Patentsökt teknik som kan omvandla alla vågfabrikat till både dynamiska och statiska vågar.

Omvandla din 3-24 meter långa våg och väg i farten. Alla fabrikat.
Nu kan vår unika teknik även användas på såväl nya som befintliga statiska vågar som baseras på trådtöjningslastceller. Du väljer själv – väg i farten eller stanna som vanligt utan några inställningar i mellan. Ingen mekanisk ombyggnad krävs. Läs mer här!

Fordonsvågar för dynamisk vägning.

Viktorvåg AB bedriver utveckling av dynamisk fordonsvägning, WIM (Weigh In Motion) med kontor i Lidköping. Vägningen sker i farten stället för att stanna på vågen. Våra fordonsvågar är godkända för handel enligt Swedac.

En egen patentsökt vägningsteknologi.

Teknologin bygger på att vägningen sker under rörelse på tillräckligt långa vågplattor som rymmer minst en trippelboggi, t.ex. 3,5m, 6m, 12m. Detta möjliggör högsta klassens vägningsnoggrannhet samt inbyggda kontrollfunktioner mot felanvändning.

Jämför här för- och nackdelar mot en statisk 24m helbilsvåg.

 • Minskad investeringskostnad – vågen blir hälften till en fjärdedel så lång
 • Tar mindre plats - stora utrymmen frigörs för trafik
 • Sparar tid, bränsle och slitage – ger stor potential för minskade fordonskostnader
 • Minskade CO2-utsläpp – detta äridagen välkommen miljöfördel
 • Minskat buller – fordonet kan hålla jämn fart inom området, vägningen går fortare
 • Lägre servicekostnader – ungefär hälften så många lastceller skall underhållas
 • Inbyggd övervakning – vågen säger ifrån vid felaktig användning, t.ex. inbromsning, acceleration, axellyft
 • Ökad kapacitet – t.ex. kan det räcka med en våg i stället för två
 • Kontroll på överlaster – kör över vågen och du fåraxelvikter, boggivikter och totalvikt
 • Godkänd för handel enligt SWEDAC

Med vår teknologi blir vägningsfelet obetydligt högre jämfört med en statisk 24m-våg.

Vid vägning med exempelvis en 7-axlad lastbil 60 ton blir enligt respektive typgodkännande vägningsfelen som följer:

 • Helbilsvåg 24m statisk ± 30 kg
 • Dynamisk våg 6m ± 70 kg
 • Dynamisk våg 12m mindre än ± 70 kg

Skillnaden blir högst 40kg, d.v.s. endast 0,07%.

För snabb kontakt använd formuläret nedan.

Telefonnummer och namn

Skriv in tecknen du ser för verifikation
captcha

 

 

Aktuellt

Gratis uppgradering

| |

Vi söker en 6m och en 12m våg för våra typtester under våren 2016 I samband med att den nya tekniken skall Typgodkännas skall fälttester utföras under våren 2016 på en eller två... READ MORE

Ny patentsökt lösning

| |

Viktorvåg AB patentsöker sin nya teknologi för uppgradering till både statisk och dynamisk funktion. Viktorvåg har vidareutvecklat sin teknologi för noggrann dynamisk vägning av fordon i rörelse. Nu kan vår unika teknologi även... READ MORE